Tworzenie zdjęć panoramicznych

Co to są zdjęcia panoramiczne?

Standardowe zdjęcie ma zwykle kształt prostokąta o stosunku boków 2:3 lub 3:4. O ile przy zdjęciach portretowych, a także większości zdjęć pamiątkowych i reportażowych z różnych imprez, taki stosunek boków jest w sam raz, to w przypadku zdjęć krajobrazowych bardzo często okazuje się niewystarczający. Jeśli chcemy sfotografować panoramę miasta, czy też wykonać panoramę gór, najprostszym sposobem na objęcie wszystkiego na jednym zdjęciu, jest zastosowanie obiektywu szerokokątnego. Niestety w takim przypadku na zdjęciu znajdzie się także niepotrzebna duża część nieba, oraz duży, przeszkadzający pas na dole. Można takie zdjęcie obciąć z dołu i od góry, powstanie wtedy zdjęcie panoramiczne, ale nie będzie zawierało zbyt dużej ilości szczegółów.

Jednak jest na to rada. Należy wykonać serię zdjęć, przesuwając aparat za każdym razem tak, aby sąsiadujące zdjęcia zachodziły na siebie około 20-30%. Następnie tak wykonane zdjęcia należy „skleić” w jedną, dużą panoramę za pomocą specjalnie opracowanego do tego celu programu komputerowego. Wykonując poszczególne zdjęcia należy pamiętać, aby wszystkie były jednakowo naświetlone, należy je robić przy ustawieniu „manual”. W przeciwnym przypadku, jeśli zdjęcia będą robione trybem automatycznym, każde zdjęcie trochę inaczej naświetlone, jedno będzie jaśniejsze, inne ciemniejsze. Program montujący panoramę wprawdzie da sobie radę ze sklejeniem takich zdjęć, ale na gotowej panoramie pojawią się jaśniejsze i ciemniejsze miejsca, co, szczególnie na niebie będzie robiło niezbyt dobre wrażenie.

Robienie zdjęć panoramicznych, na których występują tylko odległe obiekty nie nastręcza zbyt dużych trudności. Problemy mogą się pojawić, kiedy na zdjęciu będą zarówno obiekty bardzo oddalone od aparatu jak i obiekty znajdujące blisko. Jeśli zrobimy takie zdjęcia „z ręki”, a nawet ze statywu, mogą wystąpić trudności ze złożeniem takiej panoramy z powodu zjawiska „paralaksy”. Polega to na tym, że podczas przesuwania aparatu, na poszczególnych zdjęciach przedmioty występujące na zdjęciu bliżej aparatu, będą przesunięte w stosunku do obiektów znajdujących się daleko. W tych miejscach na panoramie pojawią się błędy łączenia, niektóre fragmenty zdjęcia mogą być powtórzone, a inne mogą zniknąć. Można tym błędom zapobiec poprzez zastosowanie specjalnej głowicy panoramicznej. Taka głowica umożliwia obrót aparatu wokół tak zwanego punktu nodalnego, czyli punktu leżącego wewnątrz obiektywu, przez który przechodzą wszystkie promienie tworzące obraz. W tym przypadku nie wystąpi zjawisko paralaksy i panorama zostanie złączona prawidłowo.

Dodaj komentarz

Partnerzy