Zdjęcia produktów 3D

Przestrzenne zdjęcia produktów to nowa forma prezentacji wyrobów.

Od początku, kiedy wynaleziono fotografię, zaczęła być stosowana w celach reklamowych. Najpierw były to czarno-białe zdjęcia, potem kolorowe, wraz z rozwojem poligrafii wykonywano coraz większe powiększenia. Całkowity przełom w zastosowaniach fotografii pojawił się z chwilą upowszechnienia się fotografii cyfrowej. Zamiast widoku produktu tylko z jednej strony, można teraz oglądać fotografowane przedmioty z wszystkich stron. Widz za pomocą myszki komputerowej lub klawiatury może obracać przedmiot widoczny na zdjęciu i oglądać go z wszystkich stron. Po lewej stronie znajduje się przykład takiego zdjęcia obrotowego. Aby zobaczyć przedmiot ze wszystkich stron, należy najechać myszką na zdjęcie, wcisnąć lewy przycisk myszy, a następnie przesuwać myszką w lewo i prawo, cały czas trzymając wciśnięty lewy przycisk. Do obrotu zdjęcia 3D można też używać przycsków nawigacyjnych (strzałek) na klawiaturze, lub klikać w ikonki na dole zdjęcia.