Panorama sferyczna WDK w Głogoczowie

Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Loading...

This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.

Zdjęcie panoramiczne Domu Ludowego w Głogoczowie.

Budowę Domu Ludowego połączonego z remizą strażacką zainicjował Zarząd Towarzystwa Straży Ogniowej w Głogoczowie w 1924 r. dokonując na jednym z walnych zebrań wyboru Komitetu Budowy Domu Strażaka, którego przewodniczącym został ówczesny kierownik szkoły Stanisław Gorączko. Budowę rozpoczęto jednak dopiero w 1935 r. Ostatnie prace wykończeniowe przerwał wybuch II wojny światowej, ale w czasie okupacji niemieckiej budynek był już wykorzystywany przez strażaków.

W latach sześćdziesiątych XX wieku rozbudowano przedwojenny Dom Ludowy w Głogoczowie w taki sposób, że nadbudowano parter i pierwsze piętro. Siedzibę w nim znalazły: Gromadzka Rada Narodowa (wcześniej mieściła się w budynku dzisiejszej restauracji „Chłopskie Jadło”), Ośrodek Zdrowia – lekarz i dentysta oraz Biblioteka Gromadzka (przeniesiona z lamusa).

Od 1974 roku w Domu Ludowym swoją siedzibę miał Gminny Ośrodek Kultury w Głogoczowie. Koordynował działalność Klubów Ruchu i Rolnika na terenie gminy. Obecnie istniejący Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie powstał w 1984 roku na bazie GOK. Od 1996 roku WDK w Głogoczowie jest filią Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Jeżeli podoba ci się ta panorama i chcesz zamieścić link do tej panoramy na swojej stronie internetowej, wklej poniższy kod HTML w odpowiednim miejscu: