Kościółek św. Jakuba na Stradomiu - Panorama

Myślenice, kościółek św. Jakuba


Loading...

This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.

Myślenice, kościółek św. Jakuba na Stradomiu.

Panorama sferyczna przedstawia kościółek św. Jakuba na Stradomiu w Myślenicach. Kościółek został zbudowany pod koniec XV wieku, prawdopodobnie około 1490 roku, tak więc mury tej gotyckiej budowli mają już ponad pięćset lat. Kościółek przeżył kilka wojen, był wielokrotnie niszczony i dewastowany, jednak dzięki ofiarności i staraniom wielu Myśleniczan, nadal istnieje i służy mieszkańcom Myślenic. Dramatyczny dla Polski był okres potopu szwedzkiego, ucierpiał wtedy także kościółek. W październiku 1655 roku żołnierze szwedzcy spalili prawie całe miasto, w tym kościółek i kościół parafialny. Kościółek został odbudowany dopiero kilkanaście lat po tych zdarzeniach. W późniejszych czasach kościółek też nie zawsze mógł spełniać swoją rolę. W latach 1800-1810 służył jako prowiantowy magazyn wojskowy. Był wykorzystywany przez Armię austriacką jako magazyn wojskowy. Powynoszono z niego obrazy, ławki i wszystkie inne przedmioty i zasypano go zbożem. Dostęp do niego miało tylko wojsko, co trwało do roku 1810. Przeznaczenie kościółka na cele wojskowe doprowadziło go do całkowitej ruiny. Nowe życie kościółek uzyskał dzięki mieszczaninowi Janowi Traczowskiemu, który kupił na licytacji ten przeznaczony do rozbiórki budynek i wbrew zamierzeniom władz zaborczych nie tylko go nie zburzył, ale wraz z innymi mieszczanami w ciągu kilku następnych lat wyremontował. Odnowiona świątynia została poświęcona na nowo 25 lipca 1814 roku, w dzień święta św. Jakuba Apostoła. Wtedy też kościółek uzyskał nowego patrona i jest nim do dzisiaj święty Jakub Apostoł.

Jeżeli podoba ci się ta panorama i chcesz zamieścić link do tej panoramy na swojej stronie internetowej, wklej poniższy kod HTML w odpowiednim miejscu: