Panorama sferyczna Kaplicy Bożego Miłosierdzia w makowskim kościele parafialnym

Panorama Kaplicy Bożego Miłosierdzia w kościele w Makowie Podhalańskim


Loading...

This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.

Kościół parafialny w Makowie Podhalańskim - panorama sferyczna Kaplicy Bożego Miłosierdzia.

Do makowskiego kościoła pielgrzymuje nie tylko okoliczna ludność zamieszkująca rozległą dolinę rzeki Skawy, ale spotkć tu można pielgrzymów z całej Polski. Wszystkich przyciąga mający już 400 lat łaskami słynący obraz Matki Boskiej.

Jeżeli podoba ci się ta panorama i chcesz zamieścić link do tej panoramy na swojej stronie internetowej, wklej poniższy kod HTML w odpowiednim miejscu: