OSOTT - panorama sferyczna 2

OSOTT - panorama sferyczna 2


Loading...

This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.

Stoiska z przwodnikami, mapami i sprzętem turystycznym.

Wprawdzie 12-minutowe pokazy zdjęć są podstawą OSOTT-u, ale program spotkań jest bardziej rozbudowany. Duże zainteresowanie uczestników wzbudza także sesja "Geografia Podróżowania". Tutaj globtroterzy, którzy wrócili z podróży dzielą się najnowszymi informacjami, które trudno znaleźć w przewodnikach i internecie. Na stoiskach z książkami można zakupić po cenie hurtowej najnowsze wydania przewodników. Na tablicy ogłoszeń można zamieścić lub znaleźć informacje o poszukiwaniu kompanów do podróży, albo sprzedaży przewodników, resztek obcych walut, przewodników, map, czy sprzętu turystycznego.

Jeżeli podoba ci się ta panorama i chcesz zamieścić link do tej panoramy na swojej stronie internetowej, wklej poniższy kod HTML w odpowiednim miejscu: