Zdjęcia panoramiczne

zdjęcia panoramiczne

Przykład zdjęcia panoramicznego składającego się z 8 zdjęć składowych. Aby otrzymać większą rozdzielczość, aparat był ustawiony pionowo i wybrana dłuższa ogniskowa.

Do wykonywania zdjęć w niewielkich pomieszczeniach stosuje się obiektywy szerokokątne. Jednak w niektórych przypadkach nawet obiektyw szerokokątny nie jest w stanie objąć całego wymaganego kadru. Można zastosować obiektyw typu Fish-Eye, lecz tego typu obiektywy znacznie zniekształcają obraz, zdjęcie wygląda jakby było zrobione przez wziernik w drzwiach. W przypadku zdjęć krajobrazowych obiektyw Fish-Eye także nie zawsze można zastosować, ponieważ w tym przypadku największą powierzchnię zdjęcia może zająć niebo i dolna, niepotrzebna część kadru, a krótka ogniskowa powoduje utratę szczegółów. Poza tym po wykadrowaniu, można stracić nawet 70-80% pikseli. Idealnym sposobem w obu przypadkach jest wykonanie zdjęć aparatem ze standardowym obiektywem, przesuwając aparat poziomo tak, aby poszczególne kadry zachodziły na siebie co najmniej 20%. Tak wykonane zdjęcia można potem zmontować za pomocą specjalnego programu graficznego i utworzyć jedno szerokie zdjęcie panoramiczne. Współczesne specjalistyczne programy do montażu zdjęć robią to tak dobrze, że nawet na niebie nie widać żadnych śladów łączenia. Problemem mogą być jedynie przedmioty ruchome (ludzie, samochody), które pomiędzy wykonaniem poszczególnych ujęć zmieniają swoje położenie, i po zmontowaniu zdjęcia panoramicznego powstają tzw. "duchy", ale są sposoby na uniknięcie tego zjawiska. Należy wykonać więcej zdjęć składowych, powtarzając ujęcia i potem wyretuszować niepotrzebne elementy, korzystając ze zdublowanych zdjęć, na których poruszający się przedmiot będzie w innych miejscach.